Sjösättningsramp

Sjösättningsrampen är alltid öppen. Det går även att ta upp båten på rampen. Avgifter är 40SEK för nyktra privatpersoner. 100SEK +moms för näringsidkare. Engångsavgift inom 48h. Betalas på macken eller i lanthandeln. Se till att säkra båten med tamp i fören. Lita ej på spelets spärr.