Sjösättningsramp

Sjösättningsrampen är alltid öppen. Det går även att ta upp båten på rampen. Avgiften är 40 SEK. För upp och ner samma dag 60 SEK. Betalas på macken eller i lanthandeln. Se till att säkra båten med tamp i fören. Lita ej på spelets spärr.