Gästbrygga

Gästbryggan ägs och förvaltas av föreningen Spillersboda Ö-kontakt. Tillfällig förtöjning i max 24h, därefter avgift enligt skylten. Ström finns nattetid i pontonens stolpar. Betala 20kr i macken.