Gästbrygga

Gästbryggan ägs och förvaltas av föreningen Spillersboda Ö-kontakt. Tillfällig förtöjning i max 48h. Hur man förtöjer båten för att inte skapa oreda och handgemäng framgår av skylten vid landgången. Strömming finns nattetid i pontonens stolpar. Betala 20kr i macken.